DAHA TEMİZ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK


Enerji depolama teknolojilerinin hızla geliştiği bir dönemde, Türkiye'de bu alandaki potansiyeli artırmak ve yerli üretici ve çözüm sağlayıcılarını uluslararası pazarda rekabetçi hale getirmek için çalışıyoruz.

Enerji depolama sektörünün gelişimi, küresel enerji dönüşümünün önemli bir parçasıdır.

Enerji Depolama Endüstrileri Derneği, enerji depolama sektörünün büyümesine katkıda bulunmayı, kalite standartlarını belirlemeyi, inovasyonu teşvik etmeyi ve çevresel etkileri azaltmayı amaçlayan bir dernek olarak faaliyet gösteriyor.

Enerji depolama sektörünün gelişimi, küresel enerji dönüşümünün önemli bir parçasıdır. Enerji depolama teknolojilerinin hızla geliştiği bir dönemde, Türkiye'de bu alandaki potansiyeli artırmak ve yerli üretici ve çözüm sağlayıcılarını uluslararası pazarda rekabetçi hale getirmek için çalışıyoruz.

Enerji Depolama Endüstrileri Derneği, enerji depolama sektörünün büyümesine katkıda bulunmayı, kalite standartlarını belirlemeyi, inovasyonu teşvik etmeyi ve çevresel etkileri azaltmayı amaçlayan bir dernek olarak faaliyet gösteriyor. Türkiye'de ve dünya genelinde enerji depolama teknolojilerinin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarımızla, daha temiz ve sürdürülebilir bir enerji geleceği için taşıdığımız sorumluluğun farkındayız.

Enerji depolama sistemlerinin ulusal standartlarını belirlemek ve bu alandaki işbirliğini artırmak, sektörün büyümesine katkı sağlamak açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu konuda çalışma grupları oluşturarak, sektördeki paydaşları bir araya getiriyoruz.

Halkımızı enerji depolama sistemleri konusunda bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak da misyonumuzun bir parçasıdır. Enerji depolama sistemlerinin gücünü anlatarak, toplumun bu teknolojilere olan ilgisini artırmayı hedefliyoruz.